Általános Szerződési Feltételek

Tartalom:

1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya

2. Regisztráció

3. A vásárlás menete

4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

6. Termékek ára, jellemzői, csomagolás

7. Kiszállítás, személyes átvétel

8. Fizetési módok

9. Elállás joga

10. Szavatosság

11. Jótállás

12. A felelősség korlátozása

13. Szerzői jog

14. Adatvédelem

15. Panaszügyintézés

 1. Felek

  1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője:

Cégnév: SABIROK Kft.

Székhely: 1123 Bp. Táltos u. 3.

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapesti Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-945524

A kereskedelmi tevékenység gyakorlását engedélyező hatóság neve és a nyilvántartásba vételi szám: Budapesti Fővárosi Törvényszék

Adószám: 22937366-2-43

EU-s (közösségi) adószám: HU22937366

Adatvédelmi nyilvántartási szám:
         Ügyfélszolgálat:

Telefon: 06-70-590-6003

E-mail kapcsolat: info@erzekijatek.hu

Nyitva tartása: Munkanapokon, hétfőtől péntekig:10:00-18:00 óra között

a továbbiakban: Üzemeltető

  1. A Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

Cégnév: Webshop Logisztika Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 37.

Postacím: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-953952

Adószám: 23121076-2-41

EU-s (közösségi) adószám: HU23121076

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 03327-0001

a továbbiakban: Eladó


  1. A Webáruház az internet hálózatán a www.erzekijatek.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata a www.erzekijatek.hu/aszf.pdf linkről tölthető le. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

  1. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Ön, mint a Webáruház használója, valamint az Eladó között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webshopban nem vásárolhat.

  1. Az Üzemeltető nem forgalmazója és nem tulajdonosa a Webáruházban megjelenített termékeknek.

  1. Az Eladó a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház áruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

  1. Webáruház tartalma kizárólag 18 éven felüliek részére szól! Tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek nem látogathatják az oldalt és nem vásárolhatnak. A Webáruház megtévesztéséből eredő károkért a megtévesztő személy felel.

  1. A szerződés nyelve magyar.

 1. Regisztráció

  1. A Webáruház tartalmának minden része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha a Vásárló regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia az Eladó részére:

 • Név,

 • Email cím,

 • Jelszó,

 • Cím (szállítási, számlázási cím),

 • Telefonszám.

A regisztráció sikeréről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció sikeréről.

  1. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@erzekijatek.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően 3 munkanapon belül kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, ugyanis ezen adatok tárolását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a írja elő. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

  1. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.

  1. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


 1. A vásárlás menete

  1. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosár” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. A minimális rendelési összeg 2990 Ft (szállítási költség nélkül), így amíg a virtuális kosárban szereplő termékek vételárának összege nem éri el ezt a határt, addig a megrendelést a Vásárló nem tudja elküldeni az Eladó részére. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és a különböző kedvezmények igénybevételét.

  1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

  1. Különösen fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert az Eladó minden kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

 1. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

  1. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a ’Vissza’ gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’Vásárlói adatok' menüpontban. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az info@erzekijatek.hu e-mail címen.


 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  1. A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó r